Home

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

Contactformulier

 
 
 

Vergaderadres:

Wijkhuis Oranjeveld

Jan van Amstelstraat 1

5666 GC Geldrop

 

Vergaderingen:

in 2018:

Donderdag 25 januari 19.00

Donderdag 15 februari 19.00 uur

Donderdag 29 maart 19.00 uur

Donderdag 19 april 19.00 uur

Donderdag 31 mei 19.00 uur

Vrijdag 22 juni 19.00 uur

Donderdag 26 juli (res) 19.00 uur

Donderdag 30 augustus 19.00 uur

Donderdag 04 oktober. 19.00 uur

Donderdag 25 oktober 19.00 uur

Donderdag 29 november 19.00 uur

Woensdag 19 december 19.00 uur

Contact:

Tel: 0492 662300

E: info@shgm.nl

W: www.shgm.nl

Facebook: https://www.facebook.com/stichtinghuurdersbelangenGeldropMierlo

 

Privacy-verklaring:

 

Wij zullen uiterst secuur met kwetsbare gegevens van mensen omgaan.

Persoonlijke gegevens van huurders zijn ons overigens hoofdzakelijk vrijwillig tijdens de Mei'se Mèrt door de huurders zelf ter beschikking gesteld;

 

Onze organisatie SHGM staat er borg voor, dat

-persoonlijke gegevens alleen dienen voor onze eigen administratie;

-persoonlijke gegevens van huurders niet worden gedeeld met derden;

-digitale nieuwsbrieven zo zullen worden verstuurd, dat niemand de e-mailadressen van anderen kan lezen. Telkens bij iedere nieuwsbrief zullen we vragen of we de nieuwsbrief nog mogen sturen. Als men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd;

-persoonlijke gegevens uit klachten intern zullen worden behandeld zonder naam en precieze adres-vermelding;

Het bestuur van SHGM wordt gevormd door:

 

- Jos van Breemen voorzitter

- Frans van Grunsven secretaris

- Jo Klink penningmeester

- Gé Sars bestuurslid

- Cor van Dee bestuurslid

- Gerrit de Bruijn bestuurslid

- Ria Weel bestuurslid

 

 

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Beste huurders,

 

Wij hebben onlangs in februari 2018, vóór de verkiezingen, een enquête gehouden onder de politieke partijen van Geldrop-Mierlo. We hebben hen een aantal vragen voorgelegd over belangrijke thema's op het gebied van de sociale volkshuisvesting in Geldrop-Mierlo. Wij willen u graag doorverwijzen naar de speciale pagina die we daarvoor hebben ingericht.=zie enquête over volkshuisvesting=.

 

Onze Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo is namelijk van mening dat er dringend weer nieuwe sociale huurwoningen gebouwd moeten gaan worden. Bijna 10 jaar is er geen huurwoning meer gebouwd in onze gemeente.

Wij zijn ook van mening dat de energietransitie dringend op de agenda moet komen.

 

Er waren enkele opvallende uitslagen in de enquête:

- VVD en Dorpspartij Mierlo zijn van mening dat ze weinig invloed hebben op de lokale sociale volkshuisvesting. Dit vinden we erg raar, omdat er juist zoveel invloed via de prestatieafspraken mogelijk is.

- PVDA, SAMEN en Groen Links vinden dat er de komende 4 jaar 200 sociale huurwoningen zouden moeten worden bijgebouwd. De andere partijen, ook de plaatselijke partijen DGG en DPM durven geen aantallen te noemen. Ook dat vinden we opvallend.

-Nageboeg alle partijen vinden dat duurzaamheid een belangrijk thema moet worden. D66, DPM en DGG willen het huidige bouwtempo in de bouw van koopwonuingen echter niet verminderen om meer te kunnen anticiperen op de technische ontwikkelingen als gasloos bouwen. PVDA, GroenLinks, SAMEN, maar ook het CDA willen dat wel.

 

 

 

 

Vergaderingen

 

 

Energie-labels van de corporatiewoningen: