Home

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Orci et accumsan sodales

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

 

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

 

Nieuwe voorzitter voor SHGM

Vergaderadres:

Wijkhuis Oranjeveld

Jan van Amstelstraat 1

5666 GC Geldrop

 

Vergaderingen:

in 2017:

Donderdag 26 januari 19.00

Donderdag 23 februari 19.00 uur

Donderdag 16 maart 19.00 uur

Woensdag 19 april 19.00 uur

Donderdag 18 mei 19.00 uur

Donderdag 29 juni 19.00 uur

Donderdag 27 juli (res) 19.00 uur

Donderdag 31 augustus 19.00 uur

Donderdag 28 septemb. 19.00 uur

Donderdag 26 oktober 19.00 uur

Donderdag 30 november 19.00 uur

Donderdag 14 december 19.00 uur

Contact:

Tel: 0492 662300

E: info@shgm.nl

W: www.shgm.nl

Facebook: https://www.facebook.com/stichtinghuurdersbelangenGeldropMierlo

Contactformulier

 
 
 

Jos van Breemen

 

Nieuwe voorzitter van

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Introductie:

Jos is geboren in Eindhoven in 1953.

Hij heeft jarenlange bestuurservaring binnen het amateurvoetbal in Eindhoven.

 

Hij woont sinds 7 jaar in Geldrop en sinds 3 jaar in een particuliere huurwoning op het Herdersveld.

Ook 3 jaar geleden werd er op Herdersveld een bewonersoverleg opgestart tussen de huurders en de huiseigenaren, waaruit weer een Huurdersvereniging is opgericht. Mede omdat de verhuurder Vesteda te kennen had gegeven dat de huurhuizen zouden worden verkocht, moesten de belangen van de huurders krachtig worden gebundeld. Na de oprichtings-vergadering is hij toen gekozen tot voorzitter.

 

Begin 2016 heeft hij zich vervolgens aangemeld als bestuurslid bij SHGM om de krachten van Herdersveld te bundelen met de andere huurdersorganisaties. Nu is hij gekozen tot nieuwe voorzitter van SHGM.

 

Ambities:

-krachtige ondersteuning van de sociale en particuliere huurders door SHGM;

-SHGM bestaat 10 jaar ; we zullen de huurders dit jaar nog meer als daarvoor proberen bij ons werk te betrekken ;

-Huurders ondervinden heel vaak problemen met hun verhuurders; de krachten zullen nog meer gebundeld moeten worden met elkaar;

-Duurzaam Geldrop-Mierlo moet hoog op de agenda, niet alleen om het milieu te sparen voor degene die na ons komne, maar zeker ook om de energielasten van de bewoners omlaag te krijgen;

-Zonnepanelen moeten binnen enkele jaren over de gehele gemeente zijn uitgerold.

 

 

 

Martin Deen

 

scheidend voorzitter

van SHGM

 

Hij heeft na bijna twee jaar afscheid genomen van SHGM.

 

De reden is, dat hij zich wil oriëënteren op belangrijke beslissingen in zijn leven, onder andere op een vertrek naar het buitenland, waarvoor hij zijn handen vrij wil hebben.

Martin:

"Terugkijkend zie ik veel veranderingen. Het werk wordt gedaan vanuit een uitstekende samenwerking van alle bestuursleden. Ook de prima sfeer en respect onderling, zowel tijdens de bestuursvergaderingen als daarbuiten, roepen fijne herinneringen op.

Heel speciaal was dat wij een goede bijdrage konden leveren aan de tot stand brenging van de Prestatieafspraken met de gemeente Geldrop-Mierlo en de betrokken corporaties Woonbedrijf, Wooninc en Compaen. In korte tijd is er erg veel bereikt.

Ondanks dat we allemaal vrijwilligers zijn, hebben we ons goed staande kunnen houden, ook wel omdat onze bestuursleden door de wol geverfd zijn en veel ervaring hebben binnen de volkshuisvesting.

Ik wens SHGM heel veel succes toe"

 

 

Reactie van het bestuur:

Het bestuur bedankt Martin Deen voor zijn tomeloze inzet voor Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo en

wenst hem veel succes toe in zijn zoektocht naar een fijne nieuwe woonomgeving.

 

Verder wensen we Jos van Breemen veel succes toe met zijn werk als voorzitter.

 

 

 

Ondertekening van de Prestatieafspraken op dinsdag 13 december 2016 samen met de gemeente en de bestuurders van de corporaties Woonbedrijf, Wooninc en Compaen:

 

Op 13 december 2016 zijn de belangrijke prestatieafspraken tussen de gemeente, de corporaties Woonbedrijf, Compaen en Wooninc en de huurdersorganisaties van Geldrop-Mierlo ondertekend.

 

Voor de huurders was dit de eerste keer dat we hieraan mochten deelnemen.

Er zijn erg belangrijke zaken afgesproken:

- er zal alles aan worden gedaan om de huurverhogingen zoveel mogelijk te beperken;

- er zullen weinig huurwoningen verkocht worden; voor Woonbedrijf maximaal 3; voor Compaen maximaal 3; voor Wooninc maximaal 10;

- alle corporaties streven ernaar, dat in 2020 het gemiddelde energielabel B is;

- voor Woonbedrijf zullen daarom de woningen met grotere snelheid opgeplust moeten gaan worden qua energielabel;

- er zullen stappen worden genomen om meer zonnepanelen te gaan aanbrengen;

- er zullen weer nieuwe huurwoningen gebouwd gaan worden op Luchen;

- leefbaarheid is een belangrijk thema bij alle beslissingen;

- de veiligheid in en rond de woningen wordt in 2017 opnieuw een belangrijk thema;

- de huurdersprganisaties promoten de veiligheids apps;

- de huurdersorganisaties werken samen met Morgengroeneenergie;

- de huurdersorganisaties ondersteunen het digitaal buurthuis;

 

- in 2017 zal worden gemonitord of alle bedoelingen ook worden nageleefd en of er tempoversnellingen nodig zijn.

 

Op de foto van links naar rechts:Gé Sars bestuurslid namens SHGM en SHW, heer Theo van den Broek, bestuurslid StHVW, heer Paul Tholenaars gevolmachtigde namens WBV Woonbedrijf, heer Jack Zegveld, voorzitter StHVW, heer Joost Lobée, directeur-bestuurder van WBV Compaen, heer Berry Link, burgemeester van Geldrop-Mierlo, heer Frans van Grunsven, bestuurslid namens SHGM en HBV Mierlo, heer Jacques van der Palen, bestuurslid namens HBV Mierlo en mevrouw Angela Pijnenburg directeur van WBV Wooninc.

Het bestuur van SHGM wordt gevormd door:

 

- Jos van Breemen voorzitter

- Frans van Grunsven secretaris

- Jo Klink penningmeester

- Gé Sars bestuurslid

- Gerrit de Bruijn bestuurslid

- Ria Weel bestuurslid

 

 

Vergaderingen

 

 

Energie-labels van de corporatiewoningen: