Home

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Orci et accumsan sodales

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

Vergaderadres:

Wijkhuis Oranjeveld

Jan van Amstelstraat 1

5666 GC Geldrop

 

Vergaderingen:

 

2016:

Donderdag 28 januari 19.00

Donderdag 25 februari 19.00 uur

Donderdag 31 maart 19.00 uur

Donderdag 28 april 19.00 uur

Donderdag 26 mei 19.00 uur

Donderdag 30 juni 19.00 uur

Donderdag 28 juli (res) 19.00 uur

Donderdag 25 augustus 19.00 uur

Donderdag 29 septemb. 19.00 uur

Donderdag 27 oktober 19.00 uur

Donderdag 26 november 19.00 uur

Donderdag 17 december 19.00 uur

Contactformulier

Contact:

Tel: 0492 662300

E: info@shgm.nl

W: www.shgm.nl

 
 
 

 

Martin Deen, de voorzitter van SHGM reikte op zaterdag 11 juni enkele VVV-bonnen uit aan mevrouw Margie Tonjes uit de Jan Cornelis de Rijpstraat.

 

Zij had, net als meerdere huurders die tijdens de Mei'se Mèrt op 29 mei aanwezig waren, een enquêteformulier ingevuld, waarmee ze in de prijzen is gevallen.

 

Het was de bedoelling van SHGM om tijdens de Mei'se Mèrt niet alleen rechtstreeks in contact te raken met huurders, maar ook om met deze huurders in contact te kunnen blijven in de toekomst.

 

Via deze enquête konden de huurders zich namelijk ook opgeven voor het regelmatig ontvangen van een nieuwsbrief. Daar heeft een meerderheid van de deelnemers aan de enquête gebruik van gemaakt, door hun e-mailadres spontaan ter beschikking te stellen..

 

Naast deze nieuwsbrief wil SHGM ook door middel van publicaties in huis-aan-huis-bladen de huurders blijven informeren over belangrijke thema's waar de hedendaagse huurders mee te maken hebben.

 

Als u als huurder zich ook zou willen opgeven voor deze nieuwsbrief, dan kunt u dat eenvoudig doen via het contactformulier op deze pagina. Dan wordt u ook toegevoegd aan de mailinglijst van SHGM.

 

SHGM nam deel aan de Mei'se Mèrt op 29 mei 2016

Het bestuur van SHGM wordt gevormd door:

 

- Martin Deen voorzitter

- Frans van Grunsven secretaris

- Jo Klink penningmeester

- Gé Sars bestuurslid

- Gerrit de Bruijn bestuurslid

- Jos van Breemen bestuurdlid

- Ria Weel bestuurslid

OPROEP :

 

 

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

 

 

Vergaderingen

 

 

Energie-labels van de corporatiewoningen: