Prestatieafspraken


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse


Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

 
 
 

     

   Contactformulier


Op 13 december 2017 zijn de belangrijke prestatieafspraken tussen

de gemeente Geldrop-Mierlo,

de corporaties Woonbedrijf, Compaen en Wooninc en de huurdersorganisaties van Geldrop-Mierlo ondertekend.


Er is door onze stichting SHG'M ontzettend veel tijd besteed aan de onderwerpen voor de onderhandelingen

Belangrijke thema's :

- Er zal nog een felle discussie volgen over het bouwen van meer huurwoningen; dit omdat de wachttijden voor sociale huurwoningen regelmatig onverantwoord oplopen;

- Ook extra woningen voor de huisvesting van statushouders speelt daar een rol in;

- Er zullen heel weinig sociale huurwoningen verkocht gaan worden;

- Veiligheid in en rond de woningen moet nadrukkelijker in het beleid worden vastgelegd;

- Er komt veel meer aandacht voor het energiegebruik van de woningen; de woningen moeten op dat punt structureel kwalitatief verbeterd worden;

- Er moet een planning worden opgesteld hoe we de huuwoningen CO2-neutraal gaan maken binnen 35 jaar;

- Er zullen veel meer zonnepanelen woren aangebracht de komende jaren;

- Duurzaamheid gaat een grotere rol spelen bij alle processen;

- Er is veel aandacht voor de schuldenproblematiek bij bewoners.


- De huurdersprganisaties promoten de veiligheids apps;

- De huurdersorganisaties werken samen met Morgengroeneenergie en Platform Duurzame Energie;

- De huurdersorganisaties ondersteunen het digitaal buurthuis;
 Vergaderadres:

 Wijkhuis Oranjeveld

 Jan van Amstelstraat 1

 5666 GC Geldrop

 

 Vergaderingen:

 

    in 2019:

 Donderdag 24 januari 19.00

 Donderdag 28 februari 19.00 uur

 Donderdag 28 maart 19.00 uur

 Woensdag 24 april 19.00 uur

 Woensdag 29 mei 19.00 uur

 Donderdag 27 juni 19.00 uur

 Donderdag 25 juli (res) 19.00 uur

 Donderdag 29 augustus 19.00 uur

 Donderdag 26 september 19.00 uur

 Donderdag 31 oktober. 19.00 uur

 Donderdag 28 november 19.00 uur

 Donderdag 19 december 19.00 uur

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl

    Facebook:       https://www.facebook.com/stichtinghuurdersbelangenGeldropMierlo

Op de foto van links naar rechts:


Gé Sars bestuurslid SHGM en SHW, heer Cor van Dee, bestuurslid SHGM namens huurders Woonbedrijf, heer Marc Gofers, vertegenwoordiger van de gemeente Geldrop-Mierlo,  heer Frans van Grunsven secretaris SHGM en voorzitter HBV Mierlo, mevrouw Anne Catrien Metz, manager Wonen van woningstichting Compaen, mevrouw Yvonne van den Braken, beleidsadiseur Wonen van woningstichting Wooninc .

    Het bestuur van SHGM wordt gevormd door:


- Jos van Breemen        voorzitter

- Frans van Grunsven    secretaris

- Jo Klink                        penningmeester

- Gé Sars                        bestuurslid

- Cor van Dee                 bestuurslid

- Gerrit de Bruijn             bestuurslid

- Ria Weel                      bestuurslid


 


VergaderingenEnergie-labels van de corporatiewoningen: