Prestatieafspraken

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

 

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Vergaderadres:

Wijkhuis Oranjeveld

Jan van Amstelstraat 1

5666 GC Geldrop

 

Vergaderingen:

in 2018:

Donderdag 25 januari 19.00

Donderdag 15 februari 19.00 uur

Donderdag 29 maart 19.00 uur

Donderdag 19 april 19.00 uur

Donderdag 31 mei 19.00 uur

Donderdag 28 juni 19.00 uur

Donderdag 26 juli (res) 19.00 uur

Donderdag 30 augustus 19.00 uur

Donderdag 27 septemb. 19.00 uur

Donderdag 25 oktober 19.00 uur

Donderdag 29 november 19.00 uur

Donderdag 13 december 19.00 uur

Contact:

Tel: 0492 662300

E: info@shgm.nl

W: www.shgm.nl

Facebook: https://www.facebook.com/stichtinghuurdersbelangenGeldropMierlo

Contactformulier

 
 
 

 

Op 13 december 2017 zijn de belangrijke prestatieafspraken tussen

de gemeente Geldrop-Mierlo,

de corporaties Woonbedrijf, Compaen en Wooninc en de huurdersorganisaties van Geldrop-Mierlo ondertekend.

 

Er is door onze stichting SHG'M ontzettend veel tijd besteed aan de onderwerpen voor de onderhandelingen

Belangrijke thema's :

- Er zal nog een felle discussie volgen over het bouwen van meer huurwoningen; dit omdat de wachttijden voor sociale huurwoningen regelmatig onverantwoord oplopen;

- Ook extra woningen voor de huisvesting van statushouders speelt daar een rol in;

- Er zullen heel weinig sociale huurwoningen verkocht gaan worden;

- Veiligheid in en rond de woningen moet nadrukkelijker in het beleid worden vastgelegd;

- Er komt veel meer aandacht voor het energiegebruik van de woningen; de woningen moeten op dat punt structureel kwalitatief verbeterd worden;

- Er moet een planning worden opgesteld hoe we de huuwoningen CO2-neutraal gaan maken binnen 35 jaar;

- Er zullen veel meer zonnepanelen woren aangebracht de komende jaren;

- Duurzaamheid gaat een grotere rol spelen bij alle processen;

- Er is veel aandacht voor de schuldenproblematiek bij bewoners.

 

- De huurdersprganisaties promoten de veiligheids apps;

- De huurdersorganisaties werken samen met Morgengroeneenergie en Platform Duurzame Energie;

- De huurdersorganisaties ondersteunen het digitaal buurthuis;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van links naar rechts:

 

Gé Sars bestuurslid SHGM en SHW, heer Cor van Dee, bestuurslid SHGM namens huurders Woonbedrijf, heer Marc Gofers, vertegenwoordiger van de gemeente Geldrop-Mierlo, heer Frans van Grunsven secretaris SHGM en voorzitter HBV Mierlo, mevrouw Anne Catrien Metz, manager Wonen van woningstichting Compaen, mevrouw Yvonne van den Braken, beleidsadiseur Wonen van woningstichting Wooninc .

Het bestuur van SHGM wordt gevormd door:

 

- Jos van Breemen voorzitter

- Frans van Grunsven secretaris

- Jo Klink penningmeester

- Gé Sars bestuurslid

- Cor van Dee bestuurslid

- Gerrit de Bruijn bestuurslid

- Ria Weel bestuurslid

 

 

Vergaderingen

 

 

Energie-labels van de corporatiewoningen: