Rapport Planbureau voor de Leefomgeving


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse

 Vergaderadres:

 Wijkhuis Oranjeveld

 Jan van Amstelstraat 1

 5666 GC Geldrop


 Vergaderingen:


  2017:

 Donderdag 26 januari 19.00

 Donderdag 15 februari 19.00 uur

 Donderdag 16 maart 19.00 uur

 Donderdag 19 april 19.00 uur

 Donderdag 18 mei 19.00 uur

 Donderdag 29 juni 19.00 uur

 Donderdag 27 juli (res) 19.00 uur

 Donderdag 31 augustus 19.00 uur

 Donderdag 21 septemb. 19.00 uur

 Donderdag 26 oktober 19.00 uur

 Donderdag 23 november 19.00 uur

 Donderdag 14 december 19.00 uur

 

     

   Contactformulier


  Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo   

  behartigt de belangen van alle huurders in

  Geldrop-Mierlo   

  Voor:

  2500 huurders van corporatie Woonbedrijf

  1100 huurders van corporatie Compaen

  1100 huurders van corporatie Wooninc

  1350 particuliere huurdersContact:

Tel: 0492 662300

 E:   info@shgm.nl

 W:  www.shgm.nl

 
 
 

 

   Kwetsbaarheid van regionale woningmarkt:

 

  Rapport van Planbureau voor de Leefomgeving,

  gedateerd februari 2015.

  Duidelijk is te lezen, dat actueel meer als

  25% van de huurders onder de armoedegrens moeten leven. Dit is

  ook de reden, dat wij vinden, dat corporaties geen grote

  huurverhogingen meer kunnen toepassen.


 De kwetsbaarheid van de huurders komt in geen enkel

 overheidsdocument beter tot uiting als in dit docment van

 Planbureau voor de Leefomgeving.

  In totaal 122 pagina's (maar een groot deel gaat ook over koopwoningen)     Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo (SHGM)