Home

Tijdens de Corona-crisis, zijn wij gewoon bereikbaar. Wij kunnen   uw vragen per mail of telefoon beantwoorden.

 Wilt u onze actie ook ondersteunen?

 Ga dan naar: 

 www.weg met de wooncrisis.nl/geldrop

Eenmalige huurverlaging:


Corporaties mogen aan het werk om de eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen te realiseren. De Eerste Kamer heeft deze wet onlangs aangenomen.


Elke corporatie moet pro-actief onderzoeken welke huurders in aanmerking komen voor een huurverlaging.


Deze huurders moeten voor 1 april een brief ontvangen.

Wat gebeurt als de corporatie geen actie onderneemt of een te beperkte huurverlaging voorstelt?


Het huurverlagingsvoorstel kan worden afgedwongen.

Als de huurder niet instemt met het huurverlagingsvoorstel van de corporatie, bijvoorbeeld omdat de huurder van mening is dat de huur niet voldoende verlaagd wordt, dan kan hij een uitspraak van de Huurcommissie vragen.


Dat kan hij ook als de corporatie niet op zijn verzoek een voorstel tot huurverlaging doet. Mochten de verstrekte gegevens gerede twijfel met zich meebrengen over de vraag of de huurder in aanmerking komt voor huurverlaging, bijvoorbeeld omdat hieruit niet duidelijk wordt dat de huurder minimaal 6 maanden een laag inkomens heeft, kan de corporatie besluiten geen voorstel te doen. Indien de huurder van mening is dat hij wel recht heeft op de huurverlaging kan dit vervolgens voorgelegd worden aan de Huurcommissie.


Als u hier meer over wil weten of uw eigen situatie wil bekijken, klik hier: huurverlagingsdocument.
Vrije sector huurders in actie voor eerlijke huurprijs

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om, tijdens de Coronacrisis, te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector. Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie vanaf vandaag ondertekenen.

De volledige petitie is te vinden op: https://eerlijkehuren.petities.nl(externe link)


Beste huurders,


De Urgentieverordening 2020-2023/ huisvestingsverordening 2020-2023 is eind 2019 vastgesteld. Een slecht document, dat de belangen van de reguliere woningzoekenden nagenoeg negeert. Er wordt in deze regeling veel te veel ruimte genomen, om mensen waarvan men vindt dat ze urgent zijn, voor te laten gaan bij de toewijzing van een huurwoning.  De grootste stijging in het aantal urgenten wordt gevormd door gescheiden mensen. Ook veel gescheidenen uit koopwoningen bevinden zich in deze categorie.


U snapt, dat dit document dat in het SGE-gebied (Stads Gewest Eindhoven) is opgesteld.

erg belangrijk is met zoveel woningzoekenden. wil men nog woonruimte overhouden voor de regulier woningzoekenden, dan zal men slechts druppelsgewijs mensen toe moeten laten in de categorie urgent. Het kan niet anders. Er zal een erg strakke screening moeten plaatshebben..

   


Het huidige bestuur van SHGM wordt gevormd door:
- Jos van Breemen

Voorzitter

- Frans van Grunsven

Secretaris

- Jessica Swinkels

Penningmeester

- Jo Klink

Bestuurslid

- Gé Sars

Bestuurslid

- Cor van Dee

Bestuurslid

- Gerrit de Bruijn

Bestuurslid
Privacy-verklaring:


Wij zullen uiterst secuur met kwetsbare gegevens van mensen omgaan.

Persoonlijke gegevens van huurders zijn ons overigens hoofdzakelijk vrijwillig tijdens de Mei'se Mèrt door de huurders zelf ter beschikking gesteld;


Onze organisatie SHGM staat er borg voor, dat

-persoonlijke gegevens alleen dienen voor onze eigen administratie;

-persoonlijke gegevens van huurders niet worden gedeeld met derden;

-digitale nieuwsbrieven zo zullen worden verstuurd, dat niemand de e-mailadressen van anderen kan lezen. Telkens bij iedere nieuwsbrief zullen we vragen of we de nieuwsbrief nog mogen sturen. Als men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd;

-persoonlijke gegevens uit klachten intern zullen worden behandeld zonder naam en precieze adres-vermelding;

 Vergaderadressen :                       

 Wijkhuis Oranjeveld                              d’n intheek Mierlo

 Jan van Amstelstraat 1                          Dorpsstraat 113

 5666 GC Geldrop                                    5731 JH Mierlo

 

 Vergaderingen:

 

    in 2021:

 Donderdag 18 februari     19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 25 maart         19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 29 april           19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 20 mei            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 17 juni            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag  1  Juli            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 

 Donderdag 19 augustus   19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 16 september 19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 14 oktober.     19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 11 november  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag   9 december  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *


 * Vergadering bij wonen of online mee doen

  Er bestaat de mogelijkheid dat u een vergadering bij woont of online mee doet.

  U kunt zich daarvoor aanmelden via contact formulier.

  Geeft u aan waarvoor u deze vergadering bij wilt wonen.

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl

         

     Klik hier voor

   Contactformulier