Home


 
Het laatste kwartaal van dit jaar komt er weer aan. Dat is voor ons altijd een heftige periode.

In die periode vinden namelijk de belangrijke besprekingen met de gemeente en de 3 corporaties plaats. Vanaf 2015 nemen wij als huurdersorganisatie al deel aan de zogenaamde Prestatieafspraken.Als je daar meer over zou willen lezen, klik hier.


Zou u ook bestuurslid van SHGM willen worden?

We horen graag van u! 

Twijfelt u? Neem dan toch maar even contact op.


Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

e-mail:  shg-m@hotmail.com

website: www.shgm.nl             


Tel: secretaris Frans van Grunsven 0492 662300
Tijdens de Corona-crisis, zijn wij gewoon bereikbaar. Wij kunnen   uw vragen per mail of telefoon beantwoorden.

Vrije sector huurders in actie voor eerlijke huurprijs

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om, tijdens de Coronacrisis, te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector. Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie vanaf vandaag ondertekenen.

Beste Huurders van Geldrop-Mierlo,


De prestatiegesprekken


met de gemeente en de corporaties zijn deze maand weer begonnen.


Ons eerste punt is, dat in deze raadsperiode nog niet één sociale huurwoning werd opgeleverd. Er komt maar geen tempo in de sociale woningbouw. Koopwoningen zijn er al heel veel gebouwd; de huurders zullen toch ook een keer aan de beurt komen...

Intussen is gelukkig wel een begin gemaakt met de bouw met het complex "de Jonkvrouw" in de spoorzone op Zesgehuchten.


De wachttijden voor een huurwoning zijn intussen opgelopen naar meer als 6 jaar! Voor een vrijgekomen woning wordt door gemiddeld 1000 gegadigden gereageerd. Daar komt nog bij, dat via een zijdeurtje ca 25% van de vrijgekomen woningen worden opgeëist door urgenten. Voor een groot deel zijn dat gescheiden mensen, die ogenblikkelijk recht menen te hebben op een huurwoning, waardoor gewone woningzoekenden nog langer moeten wachten. We vinden dat men in die toewijzing strakker moet gaan zitten. We houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.


Het Rijk wil mensen met een hoger inkomen ook recht geven op een sociale huurwoning. Ook dat heeft als gevolg dat de enorme wachttijden nog forser gaan oplopen. Volgens SHGM kan dat alleen als gelijktijdig meer huurwoningen zouden worden gebouwd.


We hebben onze tanden laten zien in verband met de huurverhoging voor volgend jaar. We weten wel, dat er grote investeringen gevraagd worden van de corporaties. Maar de corporaties moeten ook begrijpen dat de grenzen voor veel huurders ook bereikt zijn. Daar wordt veel te gemakkelijk over gedaan.

We hebben ook aangegeven dat huurverhogingen van maximaal 5,3% zoals afgelopen jaar werden gehanteerd door Wooninc, niet gewenst zijn in een tijd dat bewoners het moeilijk hebben en veel bewoners het nog moeilijker zullen krijgen. Compaen kwam aan 3,9% max; dat vinden we al een bovengrens.


We hebben ook verzocht aan de gemeente om een deel van de hoge grondkosten bij nieuwbouw beschikking te willen stellen voor extra energiebesparende maatregelen tijdens de bouw van nieuwe huurwoningen.


Zo wil de gemeenten en de corporaties standaard-woningen gaan bouwen om procedures voor de bouw ervan te versnellen. Wij zouden graag eerst willen zien over welke kwaliteit deze woningen beschikken. 


Het Rijk is om onduidelijke redenen niet bereid om een woningcomplex in het centrum extra te subsidiëren. De gemeente wil het Rijk daarover horen...


Ook passeren nieuwe woonvormen de discussie. Is daar belangstelling voor? Waar bouwen we die? En duren die procedures net zo eeuwig als al de andere procedures? Voorbeeld: De procedure om tot nieuwe woningen te komen in de Waag in Mierlo duurt al weer 3 jaar.


Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen...

De volledige petitie is te vinden op: https://eerlijkehuren.petities.nl(externe link)


Beste huurders,


De Urgentieverordening 2020-2023/ huisvestingsverordening 2020-2023 is eind 2019 vastgesteld. Een slecht document, dat de belangen van de reguliere woningzoekenden nagenoeg negeert. Er wordt in deze regeling veel te veel ruimte genomen, om mensen waarvan men vindt dat ze urgent zijn, voor te laten gaan bij de toewijzing van een huurwoning.  De grootste stijging in het aantal urgenten wordt gevormd door gescheiden mensen. Ook veel gescheidenen uit koopwoningen bevinden zich in deze categorie.


U snapt, dat dit document dat in het SGE-gebied (Stads Gewest Eindhoven) is opgesteld.

erg belangrijk is met zoveel woningzoekenden. wil men nog woonruimte overhouden voor de regulier woningzoekenden, dan zal men slechts druppelsgewijs mensen toe moeten laten in de categorie urgent. Het kan niet anders. Er zal een erg strakke screening moeten plaatshebben..

- Jos van Breemen

Voorzitter


- Frans van Grunsven

Secretaris


- Jo Klink

Penningmeester


- Gé Sars

Bestuurslid


- Cor van Dee

Bestuurslid


- Gerrit de Bruijn

Bestuurslid


- Hilde Oomen

Bestuurslid    Het huidige bestuur van SHGM wordt gevormd door:

Privacy-verklaring:


Wij zullen uiterst secuur met kwetsbare gegevens van mensen omgaan.

Persoonlijke gegevens van huurders zijn ons overigens hoofdzakelijk vrijwillig tijdens de Mei'se Mèrt door de huurders zelf ter beschikking gesteld;


Onze organisatie SHGM staat er borg voor, dat

-persoonlijke gegevens alleen dienen voor onze eigen administratie;

-persoonlijke gegevens van huurders niet worden gedeeld met derden;

-digitale nieuwsbrieven zo zullen worden verstuurd, dat niemand de e-mailadressen van anderen kan lezen. Telkens bij iedere nieuwsbrief zullen we vragen of we de nieuwsbrief nog mogen sturen. Als men de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd;

-persoonlijke gegevens uit klachten intern zullen worden behandeld zonder naam en precieze adres-vermelding;

 Vergaderadres:

 Wijkhuis Oranjeveld

 Jan van Amstelstraat 1

 5666 GC Geldrop

 

 Vergaderingen:

 

    in 2020:

 Donderdag 23 januari 19.00

 Donderdag 5 maart 19.00 uur

 Donderdag 26 maart 19.00 uur

 Donderdag 30 april 19.00 uur

 Donderdag 28 mei 19.00 uur

 Donderdag 25 juni 19.00 uur

 

 Donderdag 6 augustus 19.00 uur

 Donderdag 3 september 19.00 uur

 Donderdag 1 oktober. 19.00 uur

 Donderdag 5 november 19.00 uur

 Donderdag 10 december 19.00 uur

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl

         

     Klik hier voor

   Contactformulier