Prestatie afspraken

Ieder jaar worden tussen de coöperaties, gemeente en huurdervertegenwoordiging. Prestatie afspraken gemaakt, dit volgens de Overlegwet.

Hieronder kunt u de laatste prestatie afspraak lezen deze loopt van 2022-2025.

Heeft u vragen hierover neem dan contact met ons op via het contact formulier.