Home

  • Woonbedrijf Akert

Geschiedenis: Geldrop en Mierlo fuseren op 1 januari 2004 tot één gemeente.

Er moet ook iets gebeuren met de organisatie van de diverse huurdersorganisaties, die er bestaan in de beide dorpen. Voor de ambtenarij is er de moeilijkheid met wie ze nu moet gaan overleggen, als het over huurderszaken gaat. Op 19 maart 2007, leidt dat tot de oprichting van onze Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo (afgekort SHGM). Als organisatievorm is, weloverwogen en uitdrukkelijk, gekozen voor een stichtingsvorm. Daarbinnen kan namelijk een trapsgewijze, reguliere samenwerking gebundeld worden vanuit afgevaardigden van de huurderskoepels van de drie vertegenwoordigde corporaties. In die organisatievorm is het ook eenvoudig om een belangrijke vertegenwoordiging van de particuliere huurders van de gemeente Geldrop-Mierlo toe te voegen. Ook dat is uiteindelijk goed gelukt. De stichting wordt dus democratisch gecontroleerd vanuit alle aangesloten huurdersorganisaties. Het aantal aangesloten organisaties groeit nog steeds. Zij hebben indirecte invloed in de stichting en op het beleid van de stichting.

De betrokken Woningcorporaties in Geldrop-Mierlo:

Er zijn drie woningcorporaties, die woningbezit hebben in Geldrop-Mierlo: Woonbedrijf en Wooninc, beide gevestigd in Eindhoven en Compaen, gevestigd in Mierlo-Hout, Helmond. In de gemeente Geldrop-Mierlo is het bezit als volgt verdeeld: Woonbedrijf 2558, Compaen 1179 en Wooninc 969 sociale huurwoningen. De corporaties bezitten dus 4724 sociale huurwoningen. Er zijn bovendien ongeveer 1300 particuliere huurwoningen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Doelstelling:

De doelstelling van onze organisatie is om de belangen van de huurders zoveel als mogelijk preventief op te pakken, voor het voetlicht te brengen en zo nodig te verdedigen. Ieder platform dat zich daarvoor aandient, wordt gebruikt. We voelen ons niet alleen verbonden met alle huurders van onze gemeente Geldrop-Mierlo, maar ook met de huurders in de regio en met de huurders in het land. Er zijn inmiddels veel, goede contacten opgebouwd met de organisaties in de regio en de Woonbond.

Ontwikkeling:

SHGM is in de huidige setting uitgegroeid tot een huurders-koepel-organisatie, die goed is toegerust om de belangen van de huurders in onze gemeente Geldrop-Mierlo te kunnen behartigen. Wat in de Prestatie Afspraken met de gemeente en corporatie jaar na jaar steeds beter tot uitdrukking komt. Ook met de lokale politieke partijen voeren wij afzonderlijk overleg om de urgentie van de woningnood in onze gemeente over duidelijk te maken, zodat de raadsleden beslagen ten ijs kunnen komen in hun beleidvorming met het college. SHGM zal steeds meer zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn bij commissievergaderingen waar onderwerpen die huurders aangaan bediscussieerd worden. Voorbeelden zijn: de Urgentieverordening (toewijzing huurhuizen aan urgenten) en de Woonvisie voor Geldrop-Mierlo.

Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo is er voor alle huurders, jong en oud. Laat uw stem aan ons horen en wij gaan ermee aan de slag!

Jos van Breemen Voorzitter SHGM