Bestuur SHGM

 

                        Het Bestuur van

  Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Heer Gerrit de Bruijn

 

        Heer Jos van Breemen voorzitter

   

        Wonende in Geldrop


        Afgevaardigde namens particuliere huurders


        Tevens voorzitter van Huurdersbelangen           

         Vereniging  Herdersveld


      Heer Frans van Grunsven  secretaris


      Wonende in Mierlo


      Voor SHGM: afgevaardigde namens de huurders

      van Compaen


      Tevens voorzitter van HBV Mierlo

      (Huurders Belangenvereniging Mierlo)


   Mevrouw Jessica Swinkels penningmeester


   Voor SHGM Afgevaardigde namens de huurders van Woonbedrijf
   Maakt ook deel uit van het bestuur van StHVW van Woonbedrijf      Heer Jo Klink    bestuurslid


      Wonende in Mierlo


      Voor SHGM: Afgevaardigde namens de huurders

      van Compaen


      Voormalig lid van Raad van Toezicht

      van WBV Compaen (12 jaar)

     

    Heer Gé Sars   bestuurslid


    Wonende in Geldrop


    Voor SHGM: afgevaardigde namens de huurders

     van Wooninc


    Tevens bestuurslid van SHW

    (Stichting Huurdersplatform Wooninc)    Heer Gerrit de Bruijn

  

    Wonende in Geldrop

   

    Afgevaargdigde namens particuliere huurders

   

    Oud-voorzitter van

    Huurders Belangen Vereniging

    Waleweinlaan no 101 t/m 289 

        


       Heer Cor van Dee  bestuurslid

 

       Wonende in Geldrop

 

       Afgevaardigde namens de huurders  van   

       Woonbedrijf in Geldrop

 

  

 

 

 Vergaderadressen :                       

 Wijkhuis Oranjeveld                              d’n intheek Mierlo

 Jan van Amstelstraat 1                          Dorpsstraat 113

 5666 GC Geldrop                                    5731 JH Mierlo

 

 Vergaderingen:

 

    in 2021:

 Donderdag 18 februari     19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 25 maart         19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 29 april           19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 20 mei            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 17 juni            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag  1  Juli            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 

 Donderdag 19 augustus   19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 16 september 19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 14 oktober.     19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 11 november  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag   9 december  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *


 * Vergadering bij wonen of online mee doen

  Er bestaat de mogelijkheid dat u een vergadering bij woont of online mee doet.

  U kunt zich daarvoor aanmelden via contact formulier.

  Geeft u aan waarvoor u deze vergadering bij wilt wonen.

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl