Bestuur SHGM

 

                        Het Bestuur van

  Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

Heer Gerrit de Bruijn

 

        Heer Jos van Breemen voorzitter

   

        Wonende in Geldrop


        Afgevaardigde namens particuliere huurders


        Tevens voorzitter van Huurdersbelangen           

         Vereniging  Herdersveld


      Heer Frans van Grunsven  secretaris


      Wonende in Mierlo


      Voor SHGM: afgevaardigde namens de huurders

      van Compaen


      Tevens voorzitter van HBV Mierlo

      (Huurders Belangenvereniging Mierlo)      Heer Jo Klink    penningmeester


      Wonende in Mierlo


      Voor SHGM: Afgevaardigde namens de huurders

      van Compaen


      Voormalig lid van Raad van Toezicht

      van WBV Compaen (12 jaar)

     

    Heer Gé Sars   bestuurslid


    Wonende in Geldrop


    Voor SHGM: afgevaardigde namens de huurders

     van Wooninc


    Tevens bestuurslid van SHW

    (Stichting Huurdersplatform Wooninc)    Heer Gerrit de Bruijn

  

    Wonende in Geldrop

   

    Afgevaargdigde namens particuliere huurders

   

    Oud-voorzitter van

    Huurders Belangen Vereniging

    Waleweinlaan no 101 t/m 289

Mevrouw Ria Weel  bestuurslid


Wonende in Geldrop


Afgevaardigde namens particuliere huurders


Tevens voorzitter van

Huurders Belangen Vereniging

Waleweinlaan no 101 t/m 289

 

        


       Heer Cor van Dee  bestuurslid

 

       Wonende in Geldrop

 

       Afgevaardigde namens de huurders  van   

       Woonbedrijf in Geldrop

 

  

 

 

 Vergaderadres:

 Wijkhuis Oranjeveld

 Jan van Amstelstraat 1

 5666 GC Geldrop

 

 Vergaderingen: in 2020:

 Donderdag 23 januari 19.00

 Donderdag   5 maart 19.00 uur

 Donderdag 26 maart 19.00 uur

 Donderdag 30 april 19.00 uur

 Donderdag 28 mei 19.00 uur

 Donderdag 25 juni 19.00 uur

 Donderdag   6 augustus 19.00 uur

 Donderdag 3 september 19.00 uur

 Donderdag 1 oktober. 19.00 uur

 Donderdag 5 november 19.00 uur

 Donderdag 10 december 19.00 uur

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl