Huursombenadering

De Minister wil de doorstroming van de huurwoningen gaan veranderen door middel van het invoeren van de

HUURSOMBENADERING. (uitleg: zie hieronder)

De intentie is dat hiermee de doorstroming in de huurwoningen wordt bevorderd. SHGM maakt zich grote zorgen over de bij-effecten.

Wat behelst deze wetswijziging namelijk? De bedoeling is dat een woning die niet te maken heeft gehad met de Huurharmonisatie (huuroptrekking bij woningwisseling aan de hand van de waarde van de woning) een hogere huurverhoging gaat krijgen. In de meest gevallen zullen het mensen zijn, die al jaren in deze woning wonen en nooit verhuisd zijn. In de meeste gevallen zullen dat o.i. ouderen zijn met een laag inkomen. Dat betekent voor mensen met de laagste inkomens behoorlijk veel! Zij gaan in de komende jaren hoogst waarschijnlijk extra huurverhogingen betalen.

Maar een ander o.i. ongewenst bij-effect is dat er ook geen goedkope huurwoningen meer overblijven, omdat de huren naar elkaar toe worden getrokken.

Deze aangekondigde wetswijziging moet overigens nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Wij hopen dat iedereen via de eigen kanalen druk uitoefent om op de negatieve effecten te wijzen.


We hebben de benodigde documenten bijgevoegd zodat je alles kan lezen.


Het bovenste (eerste) document is van het Ministerie.

Er zit in document 3 ook een complete doorberekening bij van Platform 31. (zeer interessant!)


 Vergaderadressen :                       

 Wijkhuis Oranjeveld                              d’n intheek Mierlo

 Jan van Amstelstraat 1                          Dorpsstraat 113

 5666 GC Geldrop                                    5731 JH Mierlo

 

 Vergaderingen:

 

    in 2021:

 Donderdag 18 februari     19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 25 maart         19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 29 april           19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 20 mei            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 17 juni            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag  1  Juli            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 

 Donderdag 19 augustus   19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 16 september 19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 14 oktober.     19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 11 november  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag   9 december  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *


 * Vergadering bij wonen of online mee doen

  Er bestaat de mogelijkheid dat u een vergadering bij woont of online mee doet.

  U kunt zich daarvoor aanmelden via contact formulier.

  Geeft u aan waarvoor u deze vergadering bij wilt wonen.

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl