Particuliere huurders

 

SHGM vertegenwoordigt ook de belangen van  de particuliere huurders in de gemeente Geldrop-Mierlo.


Er hebben zich intussen al diverse bewonersgroepen en huurdersbelangenverenigingen van particuliere huurders bij Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo aangesloten.


Zoals:

1. HBV Waleweinlaan 101-289

Eigenaar: Stichting Beheer en Bewaring, Amsterdam;  Beheerder: Hoen Vastgoedbeheer, Amsterdam


2. HBV Herdersveld in Geldrop

website   http://herdersveld.webnode.nl

Eigenaar: Vesteda-Amsterdam; Beheerder: VB&T, Eindhoven


3. Bewonersgroep Hooiland, Zomerland en Korenland in Geldrop

Eigenaar: Cohabitat-Den Haag; Beheerder: VB&T Eindhoven


4. (via HBV Mierlo):  bewonersgroep Alexanderstraat en Christinastraat in Mierlo

Eigenaar: Achmea; Beheerder: VB&T Eindhoven


5. Belangenvereniging Zesgehuchten, waarbinnen ook particuliere huurders georganiseerd zijn.


  Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo komt op voor de algemene         huurdersbelangen van alle huurders in Geldrop-Mierlo   

  Voor:

  2500 huurders van corporatie Woonbedrijf

  1100 huurders van corporatie Compaen

  1100 huurders van corporatie Wooninc

  1350 particuliere huurders


Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo probeert door haar inzet zoveel mogelijk preventief de belangen van de huurders binnen de gemeente Geldrop-Mierlo veilig te stellen.


Dat doet zij door

- overleg met de betrokken partijen

- overleg met andere huurdersorganisaties

- inspraak

- publicaties over haar standpuntHuurders kunnen, nadat zij eerst bij hun verhuurder zelf alles hebben geprobeerd gehoor te vinden voor hun klachten en daar is niets of onvoldoende mee gedaan, altijd met onze stichting contact opnemen voor nader advies.

Binnen het bestuur van SHGM is de huurdersvertegenwoordiging als

  volgt:

 

- De huurders van Woonbedrijf in Geldrop worden vertegenwoordigd

  door de heer Cor van Dee. Hij maakt ook deel uit van het bestuur van

  de huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf in Eindhoven (StHVW);

- De huurders van Wooninc in Geldrop worden vertegenwoordigd door

  de heer Gé Sars;

- De huurders van Compaen in Mierlo worden vertegenwoordigd door

  de heer Jo Klink en de heer Frans van Grunsven. Zij zijn rechtstreeks

  afgevaardigd door de HBV in Mierlo

- De particuliere huurders in geldrop-Mierlo worden vertegenwoordigd   

  door de heer Gerrit de Bruijn

 

    OPROEP :

 Vergaderadres:

 Wijkhuis Oranjeveld

 Jan van Amstelstraat 1

 5666 GC Geldrop

 

 Vergaderingen:

 

    in 2020:

 Donderdag 23 januari 19.00

 Donderdag 5 maart 19.00 uur

 Donderdag 26 maart 19.00 uur

 Donderdag 30 april 19.00 uur

 Donderdag 28 mei 19.00 uur

 Donderdag 25 juni 19.00 uur

 

 Donderdag 6 augustus 19.00 uur

 Donderdag 3 september 19.00 uur

 Donderdag 1 oktober. 19.00 uur

 Donderdag 5 november 19.00 uur

 Donderdag 10 december 19.00 uur

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl

     

   Contactformulier