Prestatieafspraken van huurders met gemeente en corporaties

Hier vindt u de complete prestatieafspraken van de huurdersorganisaties uit Geldrop-Mierlo met de gemeente Geldrop-Mierlo en de corporaties Woonbedrijf, Wooninc en Compaen.2020-2023

2018-2021

Beste Huurders van Geldrop-Mierlo,


De prestatiegesprekken


met de gemeente en de corporaties zijn deze maand weer begonnen.


Ons eerste punt is, dat in deze raadsperiode nog niet één sociale huurwoning werd opgeleverd. Er komt maar geen tempo in de sociale woningbouw. Koopwoningen zijn er al heel veel gebouwd; de huurders zullen toch ook een keer aan de beurt komen...

Intussen is gelukkig wel een begin gemaakt met de bouw met het complex "de Jonkvrouw" in de spoorzone op Zesgehuchten.


De wachttijden voor een huurwoning zijn intussen opgelopen naar meer als 6 jaar! Voor een vrijgekomen woning wordt door gemiddeld 1000 gegadigden gereageerd. Daar komt nog bij, dat via een zijdeurtje ca 25% van de vrijgekomen woningen worden opgeëist door urgenten. Voor een groot deel zijn dat gescheiden mensen, die ogenblikkelijk recht menen te hebben op een huurwoning, waardoor gewone woningzoekenden nog langer moeten wachten. We vinden dat men in die toewijzing strakker moet gaan zitten. We houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.


Het Rijk wil mensen met een hoger inkomen ook recht geven op een sociale huurwoning. Ook dat heeft als gevolg dat de enorme wachttijden nog forser gaan oplopen. Volgens SHGM kan dat alleen als gelijktijdig meer huurwoningen zouden worden gebouwd.


We hebben onze tanden laten zien in verband met de huurverhoging voor volgend jaar. We weten wel, dat er grote investeringen gevraagd worden van de corporaties. Maar de corporaties moeten ook begrijpen dat de grenzen voor veel huurders ook bereikt zijn. Daar wordt veel te gemakkelijk over gedaan.

We hebben ook aangegeven dat huurverhogingen van maximaal 5,3% zoals afgelopen jaar werden gehanteerd door Wooninc, niet gewenst zijn in een tijd dat bewoners het moeilijk hebben en veel bewoners het nog moeilijker zullen krijgen. Compaen kwam aan 3,9% max; dat vinden we al een bovengrens.


We hebben ook verzocht aan de gemeente om een deel van de hoge grondkosten bij nieuwbouw beschikking te willen stellen voor extra energiebesparende maatregelen tijdens de bouw van nieuwe huurwoningen.


Zo wil de gemeenten en de corporaties standaard-woningen gaan bouwen om procedures voor de bouw ervan te versnellen. Wij zouden graag eerst willen zien over welke kwaliteit deze woningen beschikken. 


Het Rijk is om onduidelijke redenen niet bereid om een woningcomplex in het centrum extra te subsidiëren. De gemeente wil het Rijk daarover horen...


Ook passeren nieuwe woonvormen de discussie. Is daar belangstelling voor? Waar bouwen we die? En duren die procedures net zo eeuwig als al de andere procedures? Voorbeeld: De procedure om tot nieuwe woningen te komen in de Waag in Mierlo duurt al weer 3 jaar.


Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen...

 Vergaderadressen :                       

 Wijkhuis Oranjeveld                              d’n intheek Mierlo

 Jan van Amstelstraat 1                          Dorpsstraat 113

 5666 GC Geldrop                                    5731 JH Mierlo

 

 Vergaderingen:

 

    in 2021:

 Donderdag 18 februari     19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 25 maart         19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 29 april           19.00 uur    d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 20 mei            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 17 juni            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag  1  Juli            19.00 uur     d’n intheek Mierlo of digitaal *

 

 Donderdag 19 augustus   19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 16 september 19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 14 oktober.     19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag 11 november  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *

 Donderdag   9 december  19.00 uur    Wijkhuis Oranjeveld of d’n intheek Mierlo of digitaal *


 * Vergadering bij wonen of online mee doen

  Er bestaat de mogelijkheid dat u een vergadering bij woont of online mee doet.

  U kunt zich daarvoor aanmelden via contact formulier.

  Geeft u aan waarvoor u deze vergadering bij wilt wonen.

 

    Contact:

    Tel: 0492 662300

    E:   info@shgm.nl

    W:  www.shgm.nl